Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Tak wiemy – jest ich trochę, ale nie wszystkie są obowiązkowe i wypełniasz je tylko raz – właśnie w tym momencie – chcemy Cię lepiej poznać!  
Regulamin (22.07.2019)
0. Formularz rekrutacyjny
1. Zakres danych osobowych
2. Oświadczenia kryteria
3. Oświadczenie RODO
4a. Zaświadczenie szkoła
4b. Oświadczenie szkoła – wakacje
5. Oświadczenie rodzic
 DOKUMENTY PROJEKTOWE
1. Umowa z uczestnikiem/uczestniczką projektu
2. IPD
3. Regulamin zwrotu kosztów przejazdu
a) Formularz zwrotu kosztów dojazdu