Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Tak wiemy – jest ich trochę, ale nie wszystkie są obowiązkowe i wypełniasz je tylko raz – właśnie w tym momencie – chcemy Cię lepiej poznać!  
Regulamin (22.07.2019)
0. Formularz rekrutacyjny
1. Zakres danych osobowych
2. Oświadczenie – kryteria
3. Oświadczenie_RODO
4. Zaświadczenie szkoła
5. Oświadczenie rodzic
 DOKUMENTY PROJEKTOWE
1. Umowa z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu
2. IPD – Indywidualny Plan Działania
3a. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
3b. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu