Ścieżka rekrutacji

Ścieżka rekrutacyjna
 
I etap
Złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego z załącznikami
II etap
Spotkanie z opiekunem projektu i wypełnienie kwestionariusza samooceny
III etap
Spotkanie ze specjalista i przeprowadzenie testu psychometrycznego dot. kompetencji społecznych
IV etap
Ogłoszenie wyników
Witaj w projekcie!
Więcej o całym procesie rekrutacji – Regulamin