Kwalifikacje a kompetencje

W związku z potrzebą rozróżnienia kwalifikacji i kompetencji przekazujemy stosowne wyjaśnienia: Kwalifikacja to efekty procesu uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) realizowanego zgodnie z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Formalne potwierdzenie…

„AS: aktywnie - społecznie” – ruszamy!

Z   przyjemnością    informujemy,   iż   Fundacja    Dzieła      Kolpinga w Polsce realizuje projekt „AS: aktywnie – społecznie”. Celem działań jest aktywizacja społeczna młodych Małopolan (w wieku 15 – 29 lat), a więc nabycie/wzmocnienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę.…