„AS: aktywnie – społecznie” – ruszamy!

Z   przyjemnością    informujemy,   iż   Fundacja    Dzieła      Kolpinga
w Polsce realizuje projekt „AS: aktywnie – społecznie”.
Celem działań jest aktywizacja społeczna młodych Małopolan (w wieku 15 – 29 lat), a więc nabycie/wzmocnienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę.
W ramach naszych działań projektowych zaproponujemy każdej młodej osobie Indywidualny Plan Działania w oparciu o spotkania indywidualne i grupowe wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie umiejętności liderskich, pracy w grupie, dobrego komunikowania się oraz kompetencji międzykulturowych. Ponadto młode osoby będą mogły zrealizować własny pomysł na działania społeczne (na rzecz lokalnej społeczności, swoich rówieśników) bądź też odbyć wolontariat w wybranej organizacji pozarządowej.
Wszelkie działania są nieodpłatne. Fundacja pokrywa całościowy koszt uczestnictwa (włącznie z kosztami podróży).