Poznajmy się jeszcze lepiej

Realizując projekt „AS: aktywnie-społecznie” pomagamy młodym ludziom nabyć bądź rozwinąć kompetencje społeczne. Dlatego też najwięcej czasu poświęcamy nauce lub wzmocnieniu takich umiejętności jak praca zespołowa, skuteczne komunikowanie się z innymi, przewodzenie grupie. Wiele uwagi poświęcamy wolontariatowi i mówimy o korzyściach, które ze sobą niesie ta społeczna aktywność. Uczestnikom naszego projektu przybliżamy też działalność NGO pokazując wielowymiarowość trzeciego sektora. W ramach spotkań inspirujących przedstawiliśmy do tej pory wiele organizacji pozarządowych. Dzisiaj chcemy powiedzieć Wam trochę o sobie. Niedawno ukazał się filmik, który pokazuje czym jest Dzieło Kolpinga. Zapraszamy do oglądnięcia!