ABC Kompetencji Społecznych cz. I – Umiejętność samodzielnego uczenia się i innowacyjność

Do umiejętności samodzielnego uczenia się oraz innowacyjności należy zaliczyć sześć podstawowych umiejętności: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, komunikowanie się, współpraca a także kreatywność i twórczość.
CZYM JEST KRYTYCZNE MYŚLENIE?
Według Edwarda Glaser’a myślenie krytyczne jest postawą wyrażającą się w gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, znajomość logicznych metod rozumowania i dociekania, pewna wprawa w stosowaniu tych metod. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustającego wysiłku rewidowania każdego przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierających i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi.
Myśląc krytycznie nieustannie kwestionujesz wszystko to, co inni uważają za pewnik, robiąc to  zaczniesz odnajdywać coraz to lepsze rozwiązania w swoim życiu
POĆWICZ:
Myślenie krytyczne — siedem kroków
01. Zdefiniuj problem lub pytanie. Zrób to maksymalnie precyzyjnie: im węższe zagadnienie, tym łatwiej znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź.
02. Zbierz dane, opinie i argumenty. Spróbuj znaleźć kilka źródeł, które różnie zapatrują się dany problem i porównaj odmienne punkty widzenia.
03. Zbadaj i oceń dane. Czy Twoje źródła są godne zaufania? Czy ich wnioski są potwierdzone danymi, czy tylko wyrażają jakiś osąd? Czy dana hipoteza jest poparta wystarczającą liczbą informacji lub danych?
04. Sprawdź obiektywność. Czy masz pewność, że Twoje źródła nie są stronnicze? Czy pewne założenia lub osobiste preferencje na pewno nie kierowały Twoim wyborem źródeł?
 
 
05. Oceń ważność danych. Która informacja jest najważniejsza? Czy próba, na której przeprowadzono dane badanie, jest wystarczająco duża? Czy wszystkie opinie
i argumenty, jakie udało Ci się zebrać, rzeczywiście odnoszą się do problemu, który chcesz rozwiązać?
06. Podejmij decyzję / ustal wnioski. Zastanów się, jakie różne wnioski możesz wyciągnąć oraz które z nich mają wystarczające uzasadnienie w faktach (o ile takie są). Oceń mocne i słabe strony wszystkich możliwych opcji. 
07. Zaprezentuj lub zakomunikuj wyniki. Gdy już dojdziesz do konkluzji, przedstaw ją zainteresowanym.
CZYM JEST ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW?
Aby rozwiązać jakiś problem można wykorzystać różne metody oraz techniki, które pozwalają na zlokalizowanie i ewentualną naprawę problemu.
POĆWICZ:
Rozwiązywanie problemów – krok po kroku
01. Szczegółowy opis problemu (na czym problem polega, czy już kiedyś wystąpił, z czego on wynika, jakie niesie skutki, jak był rozwiązany wcześniej i jaki był efekt tego rozwiązania.)
02. Określenie osób zaangażowanych w rozwiązanie
03. Zebranie pomysłów na rozwiązanie
04. Weryfikacja pomysłów i wybranie najlepszego rozwiązania
05. Działanie
06. Weryfikacja efektów