Wolontariusze dla NGO

Wasza organizacja działa i poszukuje wolontariuszy na terenie Małopolski? Jeżeli chcecie wzmocnić swoją organizację i zintensyfikować działania statutowe organizacji, to zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych Centrów Wsparcia „Kolping” w Krakowie
lub w Oświęcimiu.
W ramach projektu „AS: aktywnie – społecznie” wzmacniamy kompetencje społeczne u młodych osób, a jedną z form wzmacniana tego obszaru jest właśnie wolontariat.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 512-718-056 lub 12 418 77 77.