Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie

W ramach naszych działań projektowych zaproponujemy każdej młodej osobie Indywidualny Plan Działania w oparciu o spotkania indywidualne i grupowe wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie umiejętności liderskich, pracy w grupie, dobrego komunikowania się oraz kompetencji międzykulturowych. Ponadto młode osoby będą mogły zrealizować własny pomysł na działania społeczne (na rzecz lokalnej społeczności, swoich rówieśników) bądź też odbyć wolontariat w wybranej organizacji pozarządowej.
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. w godzinach od 17.30 do 19.30 w CAS (Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 15).