Wolontariat hospicyjny

Z początkiem roku 2024 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce uruchamia hospicjum. Doświadczenia zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej, które od wielu lat współpracują z wolontariuszami, pokazują, iż ta aktywność jest filarem działalności.

Doświadczenia zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej, które od kilkudziesięciu lat współpracują z wolontariuszami, pokazują, że na obecności wolontariuszy korzystają wszyscy: przede wszystkim podopieczni, ale także ich rodziny, pracownicy i sami wolontariusze. Wolontariat hospicyjny jest szczególnym rodzajem posługi i z pewnością nie należy do najłatwiejszych.

Wolontariusze niosą istotną pomoc dla terminalnie chorych, ich rodzin, a także mogą odciążyć personel medyczny. Rozbudowana działalność wolontaryjna Fundacja pozwoli na zaangażowanie w realizację wybranych zgodnie z psycho-fizycznymi możliwościami i kompetencjami osób chętnych do podjęcia wolontariatu.

Wolontariat w działalności hospicyjnej dzieli się na wolontariat medyczny i niemedyczny. W ramach obszaru medycznego – zakres świadczeń obejmuje działania specjalistyczne, które na ogół wykonuje personel hospicjum (przede wszystkim: pielęgniarka, fizjoterapeuta czy psycholog). Zakłada się, iż taki zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy zostanie powierzony specjalistom w danej dziedzinie lub osobom kształcącym się w danym kierunku (wówczas wolontariat medyczny pomocniczy – pod opieką kadry medycznej). W drugim przypadku – wolontariat niemedyczny– zakres świadczeń obejmuje bezpośredni kontakt z terminalnie chorą osobą (wolontariat opiekunów chorych). Wolontariat opiekuńczy obejmuje swoim zakresem bezpośrednią pomoc choremu i/lub jego rodzinie – przy czym nie dotyczy wsparcia medycznego. Polega on głównie na pomocy podczas zabiegów pielęgnacyjnych, spożywania posiłków, towarzyszenie choremu i jego rodzinie. Bardzo istotny jest tu aspekt towarzyszenia czyli możliwość wysłuchania chorego, porozmawiania z nim, wsparcie w zakresie czytania, czy realizacji innych pasji.

Ponadto w ramach wolontariatu świadczonego pośrednio osobom terminalnie chorym można wyróżnić wolontariat biurowo – organizacyjny w zakresie:
• aktywności informacyjno – promocyjnej – zakres: opracowywanie, przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych, porządkowanie i archiwizowanie materiałów, promowanie wolontariatu hospicyjnego
• aktywności biurowej: zakres pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, przygotowanie opracowań i sprawozdań, udzielanie informacji osobom potrzebującym opieki hospicyjnej, weryfikacja dokumentów niezbędnych do przyjęcia do hospicjum, prowadzenie biblioteki hospicyjnej, tworzenie zestawień, pomoc w transporcie, pomoc w wypożyczalni sprzętu medycznego, przygotowywanie ważnych wydarzeń.
• aktywności fundraisingowej – zakres: zdobywanie darczyńców, udział w kwestach i zbiórkach, prowadzenie strony www dotyczącej darowizn, wysyłka korespondencji dotyczącej zawiadomień i zaproszeń do udziału w prowadzonych przedsięwzięciach fundraisinowych oraz podziękowań, wsparcie we współpracy z organizacjami realizującymi koncepcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i wolontariatu pracowniczego.
Chcesz się włączyć? Daj nam znać!
• hospicjum@kolping.pl
• 12-418 -77-65