Spotkanie inspirujące na zamku Tenczyn

Badania pokazują, że Polacy zapytani o aktywności, które najbardziej kojarzą im się z sektorem pozarządowym wymieniają przede wszystkim:
  • pomaganie potrzebującym (79%)
  • prowadzenie zbiórek publicznych (77%)
Organizacje pozarządowe to nie tylko instytucje pomocowe i charytatywne. W ubiegły piątek, tj. 25 lutego miały okazję się o tym przekonać uczestniczki projektu AS z krakowskiej grupy XI. Fundacja New Era Art umożliwiła nam wejście na teren zamku Tenczyn. W tej niezwykłej przestrzeni rozmawialiśmy z przedstawicielem Fundacji – panem Robertem Szczuką oraz panią Anną Łukasik – prezesem Stowarzyszenia Nasz Tenczynek. Omówione zostały takie kwestie, jak różnice między fundacją a stowarzyszeniem, skąd organizacje pozarządowe czerpią środki na swoją działalność, w jakich obszarach realizują swoje projekty. Jak zawsze staramy się łączyć przyjemne
z pożytecznym – dlatego też nie zabrakło czasu na zwiedzenie ruin średniowiecznego zamku.
Zachęcamy zarówno do zaangażowania się w działania NGO, jak i odwiedzenia ruin zamku Tęczyńskich.