W którą stronę na projektowej ścieżce – spotkania inspirujące

W Oświęcimiu do tej pory odbyło się 5 zajęć inspirujących o tematyce związanej z NGO i wolontariatem. Uczestnicy projektu “AS: aktywnie-społecznie” pomimo wielu obowiązków związanych z zakończeniem roku szkolnego i wzmożonym czasem nauki chętnie wzięli udział w zaplanowanych spotkaniach. Młodzi ludzie sami zdecydowali jaka tematyka zajęć ich najbardziej interesuje i w jakim zakresie chcieliby zwiększyć swoją wiedzę czy zainspirować się czyimś działaniem.
Spotkania inspirujące poprowadziły osoby z bogatym doświadczeniem zarówno w prowadzeniu organizacji pozarządowej jak i w odbywaniu wolontariatu. Wszyscy nasi prelegenci to osoby, które z działalnością społeczną żyją na co dzień. To oni w bardzo przystępny sposób opowiedzieli młodym ludziom o swojej pracy społecznej, zaangażowaniu w pracę na rzecz drugiego człowieka. Młodzi ludzie z ogromnym zainteresowaniem słuchali prelekcji.
Spotkania inspirujące z działaczką wolontariatu międzynarodowego panią Magdaleną Szczudło były bardzo kolorowe, jak barwy wolontariatu. Wolontariat nie zna granic ani wieku, jest otwarty dla wszystkich w każdej szerokości geograficznej. Nie jest w stanie odebrać nam pragnienia niesienia pomocy, bo ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.
Pani Magda, bardzo zainspirowała naszych młodych uczestników do przełamywania barier w wolontariacie, bo na całym Świecie są ludzie chętni do niesienia pomocy innym!
Wolontariat z punktu widzenia wolontariuszy, którzy wyjechali do Boliwii na rok, by tam z ramienia Salezjańskiej Grupy Misyjnej nieść pomoc ubogim, był przedmiotem zajęć inspirujących, które prowadzili kolejno Anna Pałys oraz Konrad Bochenek.
Zajęcia urozmaicone barwnymi zdjęciami z pobytu przeniosły nas do bardzo ubogich zakątków Świata, gdzie każda pomoc jest na miarę złota. Mieliśmy okazję dowiedzieć się i poznać jak żyją tamtejsi mieszkańcy skazani na surowy klimat i ubóstwo. Z pewnością spotkania te pozostaną na długo w naszej pamięci, bo nie można być obojętnym na trudny los innych ludzi, a każdy z nas ma cząstkę siebie, którą może się podzielić!