Spotkania inspirujące – wolontariat

Uczestnicy projektu «AS: aktywnie-społecznie» poza warsztatami kompetencji społecznych biorą również udział w Zajęciach inspirujących. Każdy z uczestników wybiera minimum trzy spośród pięciu tematów spotkań:
  • wolontariat
  • lokalna inicjatywa z NGO
  • inicjatywa młodzieżowa
  • kampania fundraisingowa lub społeczna
  • międzynarodowe przedsięwzięcie
Pierwsze Spotkania inspirujące odbyły się online 26 i 27 maja. O różnych wymiarach wolontariatu opowiadała pani Magdalena Szczudło, przewodnicząca stowarzyszenia «Jeden świat».
Kim jest wolontariusz, jakie cechy powinien posiadać, gdzie może działać, komu pomagać, jakie wartości można realizować poprzez wolontariat? Na te pytania wspólnie szukaliśmy odpowiedzi.

«Zajęcia inspirujące są dla mnie impulsem do działania» – ten komentarz jednego z uczestników majowego spotkania wiele znaczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach!