Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Jutro, tj.  21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju).
Obchodzone corocznie święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju.
W «AS: aktywnie-społecznie» każdy z Uczestników projektu dzięki warsztatom kompetencji międzykulturowych poznaje lub poszerza świadomość specyfiki własnej kultury, a także:
  •  umiejętność komunikowania międzykulturowego
  • wrażliwość na zróżnicowanie
  •  konsekwencje różnic kulturowych w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  •  bariery w komunikacji międzykulturowej: stereotypy i uprzedzenia
W maju dwie krakowskie grupy wzięły udział w warsztatach kompetencji międzykulturowych online. Zajęcia prowadził trener Sławomir Woch. Poniżej kilka zdjęć:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *