Świat oczami młodych – wolontariat – konkurs na znaczek pocztowy

Konkurs plastyczny Świat oczami młodych to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Konkurs, organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, jest adresowany do młodzieży w wieku 7-19 lat.
Fundacja Dzieła Kolpinga włączyła się do konkursu – jako lokalny koordynator konkursu. Nasz harmonogram:
  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Przysyłanie prac do 17.05.2020 na adres centrum.krakow@kolping.pl
  3. Wyłonienie najlepszych trzech prac (jedną pracę wybierają uczestnicy projektu AS: aktywnie – społecznie poprzez FB, dwie prace wybiera jury)
  4. Wysłanie najlepszych prac na konkurs

 

 


Jak przesłać pracę:
  1. Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB;
  2. Informacje o autorze tj. imię i nazwisko, data urodzenia;
  3. Tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami);
  4. Oświadczenie autora (autor pełnoletni) lub rodzica (autor niepełnoletni)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *