Warunki korzystania

Warunki korzystania

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.as.kolping.pl („Strona internetowa”) uważnie przeczytaj poniższe warunki użytkowania i wyłączenie odpowiedzialności. Korzystając z naszej Strony Internetowej, zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki użytkowania, nie możesz korzystać z tej witryny. Nasza Strona Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie, a użytkownik zgadza się na takie modyfikacje, zmiany lub aktualizacje od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie warunków użytkowania.

Prawo autorskie

Cała zawartość zamieszczona w naszej witrynie, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie, jest własnością naszej witryny lub dostawców jej treści. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zezwala się na elektroniczne kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony Internetowej w wersji papierowej wyłącznie na własny użytek, a także informowanie inne osoby o materiałach opublikowanych na Stronie Internetowej. Wszelkie inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, ponowna publikacja, wyświetlanie lub działanie treści witryny www.as.kolping.pl lub jej odpowiednich dostawców treści jest surowo zabronione.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe pojawiające się na tej stronie są znakami towarowymi naszej witryny i innych odpowiednich właścicieli.

Zrzeczenie się

Informacje oraz materiały zawarte na stronie www.as.kolping.pl w tym – bez ograniczeń – teksty, grafika i linki, są dostarczane „tak jak są” bez żadnej gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nasza strona internetowa i jej dostawcy zrzekają się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do takich informacji, usług, produktów i materiałów, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszalności, braku wirusów komputerowych i dorozumiane gwarancje wynikające z przebiegu postępowania lub wydajności. Ponadto nasza strona internetowa i jej dostawcy nie oświadczają ani nie gwarantują, że informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy typograficzne.

Recenzje użytkowników i inne komentarze

Wszelkie recenzje, komentarze i inne zgłoszenia przekazywane na naszą stronę internetową, na tej stronie lub na jej temat, lub w inny sposób przesyłane w związku z korzystaniem z witryny internetowej, są i pozostają własnością naszej witryny. Takie ujawnienie, przesłanie lub oferta jakichkolwiek komentarzy będzie uważana za przeniesienie na naszą stronę internetową wszystkich międzynarodowych praw do wszystkich własności intelektualnych związanych z komentarzami.

Zgadzasz się, że żadne komentarze przesłane przez Ciebie na naszą stronę internetową nie będą naruszały jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto zgadzasz się, że żadne komentarze przesłane przez Ciebie do witryny nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów. Jesteś i pozostaniesz wyłącznie odpowiedzialny za treść wszelkich Twoich komentarzy.

Zgadzasz się, że nasza strona internetowa może wykorzystywać i/lub ujawniać informacje zgodne z naszą polityką prywatności.