Zainwestuj w siebie!

Zgłoś się do naszego projektu «AS: aktywnie-społecznie» i potraktuj udział w nim jak dobrą inwestycję. Twój czas i zaangażowanie bez wątpienia zaowocują w przyszłości na rynku pracy. Dzięki naszym warsztatom korzyści odczujesz już dziś w życiu codziennym, między innymi w kontaktach z rówieśnikami, komunikacji z rodziną, w budowaniu relacji z drugim człowiekiem.

W trakcie serii spotkań pomożemy Ci określić Twoje mocne i słabe strony. Będziemy wspólnie pracować  by rozwinąć te pierwsze i zniwelować drugie. Wspólnie stworzymy IPD, tj. Indywidualny Plan Działania. W oparciu o posiadane kompetencje społeczne razem określimy ścieżkę Twojej aktywności w projekcie. My podpowiadamy – Ty decydujesz i sam wybierasz; możesz zaangażować się
w działalność wolontaryjną, zorganizować kampanię fundraisingową lub zrealizować swój pomysł społeczny.

Wykorzystaj szansę na swój rozwój i zgłoś się już dziś!