Jak podjąć współpracę z wolontariuszem - kilka wskazówek

Jak wynika z badań, model wolontariatu systematycznego i długoterminowego jest najbardziej deficytową formą działalności wolontariackiej Polaków. Decydując się na wolontariat długoterminowy czy też jedynie akcyjny, należy mieć na uwadze przepisy dotyczące organizacji wolontariatu.Dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik pt.: „Wolontariat – w kilku krokach: od pomysłu…