Młodzieżowi Wolontariusze Roku 2022

Młodzieżowy Wolontariusz Roku to konkurs wyłaniający oraz nagradzający młodych (13–19 lat), aktywnych wolontariuszy działających na terenie naszego miasta i korzystających z Indeksu Wolontariusza. Indeksy zostały rozesłane do szkół i trafiły do opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Wolontariusze z danej szkoły dokumentują w nich swoją aktywność. Na podstawie wpisów do Indeksów wyłaniana jest grupa najbardziej zaangażowanych młodych osób, które mają szansę na tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku.
Kandydatów do nagrody zgłaszają nauczyciele opiekujący się wolontariatem szkolnym. W tym roku do konkursu zgłoszono 103 młodych wolontariuszy z 19 szkół, którzy łącznie przepracowali wolontaryjnie aż 6976 godzin. Z tego grona zostali wyłonieni Młodzieżowi Wolontariusze Roku 2022, którymi zostali:
• Zuzanna Bartkowiak, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego
• Gabriela Dąbrowska, uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego
• Adam Marek, uczeń Zespołu Szkół Łączności
• Anna Morawska, uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego
• Weronika Samolej, uczennica Szkoły Podstawowej nr 64
• Magdalena Waluśkiewicz, wolontariuszka w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
• Gabriela Zdzieszek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 64
W jakie działania angażują się laureaci konkursu i uczestnicy Młodzieżowych Dni Wolontariatu? Między innymi pomagają seniorom, samotnym osobom z niepełnosprawnościami, pacjentom hospicjów, angażują się w zbiórki żywności, pomagają młodszym kolegom w swoich szkołach, organizują szkolne uroczystości i konkursy, a także zajęcia artystyczne dla dzieci, angażują się w inicjatywy harcerskie, organizację inicjatyw sportowych, sprzątają zapomniane groby, promują język migowy, prowadzą szkolne sklepiki. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, ogromna część prac wolontaryjnych wymienianych przez uczestników Młodzieżowych Dni Wolontariatu, w tym roku dotyczyła pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Na podst.: https://www.krakow.pl/aktualnosci/266435,29,komunikat,znamy_mlodziezowych_wolontariuszy_roku_2022.html