Pokolenie Z a rynek pracy

Pokolenie Z a rynek pracy
Pokolenie Z, będące odmienną grupą generacyjną w porównaniu do poprzednich pokoleń, staje się stopniowo znaczącym uczestnikiem rynku pracy. Kim są przedstawiciele pokolenia Z i jak zachowują się na rynku pracy? Przeczytaj poniższy tekst, aby poznać odpowiedzi na te pytania!
Charakterystyka pokolenia Z
Przedstawiciele pokolenia Z to osoby urodzone po 1995 roku (czasami wyznacza się granicę urodzeń do roku 1990). Najstarsi z nich kończą w 2020 roku 25 lat, co skutkuje stopniowym zwiększaniem ich obecności na rynku pracy.
Od najmłodszych lat ci młodzi ludzie otoczeni byli nowoczesną technologią, co stanowi dla nich naturalne środowisko. Dzieci w wieku pięciu lat potrafią dzisiaj sprawniej obsługiwać smartfony czy laptopy niż wielu dorosłych. Dlatego też pokolenie Z rozwiązuje większość swoich wątpliwości korzystając z internetu, który jest dla nich codzienną rzeczywistością. Posiadają umiejętność poszukiwania informacji, swobodnie poruszają się w sieci i nie mają problemów z komunikacją online. Zazwyczaj posiadają rozległe znajomości z różnych zakątków świata, ponieważ dla nich – w sieci – granice nie stanowią bariery. Dodatkowo, w porównaniu do poprzednich pokoleń, generacja Z jest bardziej skłonna do uczestnictwa w dyskusjach na forach internetowych czy w mediach społecznościowych.
Wychowali się w czasach dobrobytu, lecz są jednocześnie jedną z najbardziej zróżnicowanych generacji. Zauważalne są różnice w ich sytuacji rodzinnej, przekazanych wartościach przez rodziców, warunkach materialnych, a także dostępie do kultury, edukacji i możliwości rozwoju.
Pokolenie Z, będąc w pełni zaznajomione z nowoczesną technologią i globalnymi trendami, stanowi unikalną grupę na rynku pracy, co budzi zainteresowanie pracodawców ze względu na ich specyficzne umiejętności i podejście do pracy.