Ostatnie warsztaty grupy IX i X

Uczestniczki z krakowskiej grupy IX i X w ubiegły piątek i sobotę (26 i 27 listopada) zakończyły warsztatowy etap projektu „AS: aktywnie-społecznie”. Zajęcia z zakresu kompetencji komunikacyjnych poprowadził trener Tomasz Pielichowski. Po raz kolejny swoim zaangażowaniem dziewczęta udowodniły, że chcą poszerzać wiedzę i rozwijać kompetencje społeczne.
Umiejętności zdobyte w czasie projektowych zajęć pozwolą sprawniej funkcjonować nie tylko w przyszłości na rynku pracy, ale już dzisiaj
w życiu codziennym. Pierwszym dużym testem zastosowania w praktyce nowej wiedzy będzie udział dziewcząt w akcji wolontariackiej
o której napiszemy niebawem 🙂