Pilne!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświaty – w ślad za rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej – Zarząd Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo kandydatów i uczestników projektu «AS: aktywnie-społecznie» podjął decyzję o odwołaniu wszystkich warsztatów grupowych przewidzianych na…