Dobra komunikacja kluczem do sukcesu

Młodzież z Lipnicy Małej i Lipnicy Wielkiej zgodnie z planem ścieżki projektowej w dniach 29 lutego i 1 marca b.r. uczestniczyła w kolejnych warsztatach. Tym razem tematem przewodnim zajęć była skuteczna komunikacja.
Uczestnicy projektu «AS: aktywnie-społecznie» pod przewodnictwem trenera – pani Urszuli Szczocarz doskonalili między innymi umiejętności nadawania i odbioru komunikatu, dopasowania komunikatu do odbiorcy, ćwiczyli rozwijanie postawy proaktywnej w komunikacji, poznali ukryte poziomy komunikacji. Wszystko to w swobodnej, przyjaznej atmosferze.
Nie możemy się doczekać następnych wspólnych spotkań!