Skuteczny lider – warsztaty kompetencji przywódczych

W ostatni styczniowy weekend b.r. grupa młodych lipniczan wzięła udział w kolejnych warsztatach z cyklu spotkań w ramach projektu “AS: aktywnie-społecznie”.
Trening zdolności architektonicznych, plastycznych, literackich, aktorskich czy sportowych był jedynie pretekstem do szkolenia w zakresie umiejętności kompetencji liderskich i pracy w grupie.
Zajęcia które oferujemy młodym w ciekawy, przystępny oraz angażujący sposób uczą współpracy i podziału ról w grupie, zdrowego współzawodnictwa, pozytywnego motywowania, negocjacji, szukania kompromisów, pracy pod presją czasu, efektywnego liderowania.
Wkrótce spotykamy się znowu w Lipnicy Małej – tym razem na warsztatach komunikacyjnych.