Kompetencje społeczne a rynek pracy (artykuł)

Umiejętność odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy stanowi wyzwanie dla poszukujących zatrudnienia. Pracodawcy niezmiennie dużą uwagę zwracają na doświadczenie i kwalifikacje zawodowe potencjalnego pracownika równocześnie podkreślając, jak istotne jest posiadanie kompetencji miękkich. Kompetencje społeczne są obecnie niebagatelnym atutem na rynku pracy, mają kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju ścieżki kariery, stanowią podstawę awansu zawodowego. Rekruterzy oraz specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi przekonują, że:

Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś
w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.

Opinia ta dowodzi, że pojawiły się nowe standardy dotyczące oceny kwalifikacji, umiejętności pracownika zarówno na etapie rekrutacji, jak i w trakcie zatrudnienia. Wiedza fachowa w coraz mniejszym stopniu stanowi wyłączne kryterium efektywności zawodowej, na pierwszy plan coraz częściej wysuwa się kwestia posiadania kompetencji społecznych.
Już na etapie poszukiwania pracy poziom kompetencji miękkich, interpersonalnych może stanowić swego rodzaju „sito”. Trudno znaleźć ofertę, w której na liście wymagań nie wymieniono by kilku z poniższych punktów:

  • umiejętność pracy w zespole
  • skuteczna komunikacja
  • rozwiązywanie konfliktów, problemów
  • asertywność
  • umiejętność argumentowania własnych racji
  • umiejętność aktywnego słuchania
  • możliwość adaptacji do zmian


Od potencjalnego pracownika oczekuje się dobrej organizacji pracy własnej, samodzielności, kreatywności, nastawienia na dążenie do celu. Finał rekrutacji zakończony zatrudnieniem w dużym stopniu zależy właśnie od poziomu naszych kompetencji społecznych.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinniśmy się więc spodziewać próby weryfikacji naszych umiejętności.
Najskuteczniejszym sposobem nabywania i doskonalenia kompetencji społecznych – zarówno dla osób pracujących jak i dla tych, którzy budowę swojej ścieżki zawodowej mają jeszcze przed sobą – mogą być długofalowe programy wsparcia, oferujące warsztaty oraz szkolenia związane z treningiem kompetencji, dające także możliwość działalności wolontaryjnej.
Kompetencje społeczne są bardzo potrzebne by dobrze funkcjonować w grupie nie tylko na gruncie zawodowym. To, jak radzimy sobie jako jednostka w zmieniającym się społeczeństwie, wpływa na każdy aspekt naszego życia. Warto zainwestować czas aby zbudować swoją przewagę na rynku pracy oraz wzmocnić swój potencjał, jako jednostki tworzącej aktywne społeczeństwo.